MYKOPLAZMA – czy jest groźna?

Mycoplasma pneumoniae jest najmniejszą znaną obecnie bakterią, wielkością przypominająca wirusa paragrypy. Ma ona bardzo ograniczony genom, składający się tylko z 687 genów. W odróżnieniu od większości bakterii, Mycoplasma nie posiada ściany komórkowej, co czyni ją odporną na niektóre antybiotyki.

Jak dochodzi do zakażenia Mykoplazmą?

Do zarażenia się bakterią Mycoplasma pneumoniae dochodzi poprzez kontakt z osobą zakażoną, głównie na drodze kropelkowej. Szacuje się, że pełnoobjawowa choroba pojawia się tylko u około 3-10% osób zarażonych, a jej okres wylęgania trwa 2-3 tygodnie. Do zachorowania dochodzi najczęściej w okresie wiosennym i jesiennym i dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia mogą przebiegać bezobjawowo lub z łagodnym nasileniem objawów, lecz zawsze istnieje ryzyko przerodzenia się pozornie niegroźnej infekcji w ciężką postać choroby, czemu najczęściej sprzyjają niedobory odporności i choroby współistniejące.

Potrzebujesz więcej informacji jak leczyć mykoplazmę?
Zapraszamy do kontaktu: 32 630 40 10

Główne objawy wywołane bakterią Mycoplasma pneumoniae

Symptomy choroby pojawiają się i nasilają stopniowo. Najczęściej dotyczą one układu oddechowego, ponieważ bakteria przede wszystkim kolonizuje komórki nabłonka migawkowego wyściełającego drogi oddechowe. Zakażenie obejmuje gardło, krtań, tchawicę, a także oskrzela i płuca. Objawy mogą utrzymywać się nawet tygodniami, jeśli nie zostało wdrożone odpowiednie leczenie. U chorych pojawia się suchy kaszel nasilający się nocą, a także duszności, ból gardła, chrypka i katar. Towarzyszy temu często gorączka, osłabienie, bóle głowy i mięśni. Bakteria jest przyczyną powstawania tzw. atypowego zapalenia płuc objawiającego się głównie suchym i uporczywym kaszlem, który z upływem czasu staje się produktywny, a chory zaczyna odkrztuszać wydzielinę. Często pojawia się również zapalenie ucha środkowego u dzieci i zapalenie zatok przynosowych u dorosłych.

Istnieją również doniesienia o silnym związku zakażenia Mycoplasma pneumoniae a zaostrzeniami astmy. Bakteria ta może także wywołać reakcje autoimmunologiczne organizmu, jak również wykazuje działanie prozakrzepowe. Prowadzi to do rozwoju symptomów spoza układu oddechowego, dotyczących przede wszystkim skóry i błon śluzowych, narządu ruchu oraz układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i pokarmowego.


Objawy pozaoddechowe Mykoplazmy

Glikolipidy, które posiada Mycoplasma pneumoniae, jak również kilka innych gatunków tej bakterii, wykazują wzmożoną tendencję do tworzenia zakrzepów, co w połączeniu z innymi istniejącymi czynnikami predysponującymi, może prowadzić do tworzenia się zakrzepicy. Ponadto, bakteria ta może wywołać inne schorzenia w obrębie układu sercowo-naczyniowego, takie jak zapalenie mięśnia sercowego, stany zapalne wsierdzia lub osierdzia, jak również drobnych naczyń.

Poważne powikłania mogą wystąpić także w obrębie układu nerwowego. Przede wszystkim jest to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie mózgu. Prawdopodobne jest również wystąpienie obwodowej polineuropatii, zapalenia nerwu czaszkowego i wzrokowego, korzeniowego zapalenia nerwu, poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego oraz porażenie nerwu twarzowego. Zakażenie Mycoplasmą może być również przyczyną pojawiania się ostrej psychozy, depresji, problemów z koncentracją lub nawet zaburzeń pamięci.

Mycoplasma pneumoniae w układzie pokarmowym powoduje wystąpienie wymiotów, biegunki, nudności, jak również stanów zapalnych trzustki i wątroby. Na skórze natomiast może pojawić się rumień guzowaty lub wielopostaciowy, wysypka, pokrzywka i ropnie. W jamie ustnej może rozwinąć się zapalenie wrzodziejące. Pojawia się także zapalenie spojówek. Natomiast zajęcie narządu ruchu najczęściej przejawia się zapaleniem dużych stawów, głównie kolan, barków oraz stawów skokowych. Towarzyszyć temu może również zapalenie mięśni.


Mycoplasma pneumoniaea borelioza

Obecność bakterii z rodzaju Mycplasma może wywołać lub nasilić objawy wielu innych chorób, a także spowodować powstawanie symptomów niespecyficznych. Jednym z takich schorzeń jest borelioza. Mycoplasma nie należy do chorób odkleszczowych, ponieważ nie jest przenoszona przez kleszcze. Jest natomiast bakterią współistniejącą, która może zaostrzyć objawy boreliozy oraz wywoływać inne, utrudniające jednoznaczne rozpoznanie choroby. Innymi koinfekcjami niezależnymi od ugryzienia kleszcza są m.in. Chlamydia pneumoniae i Chlamydia trachomatisYersinia enterocolitica, Parvovirus B19 i Campylobacter jejuni. Mnogość objawów i różnorodny przebieg boreliozy stanowi istotny problem diagnostyczny.

Więcej o metodach leczenia boreliozy w Klinice Vitalea można przeczytać tutaj: Leczenie Boreliozy

U pacjentów chorujących na boreliozę często dochodzi do pominięcia Mycoplasmy jako istotnego czynnika wpływającego na jej przebieg. Jest ona znacznie mniej znana, a wiedza o niej w środowiskach pozamedycznych – bardzo ograniczona. Jednak koinfekcje uważane są za główne źródło niepowodzeń w leczeniu objawowym i przyczynowym boreliozy i są często obecne u osób, u których doszło do rozwoju choroby. Szacuje się, że nawet 75% osób cierpiących na boreliozę jest również zarażonych bakteriami z rodzaju Mycoplasma, co czyni ją najpowszechniejszą wśród koinfekcji. Odróżnienie objawów pozaoddechowych wywołanych przez tą bakterię od objawów boreliozy jest problematyczne, ponieważ obydwa schorzenia przebiegają podobnie – atakują układ nerwowy, mięśniowo-szkieletowy, serce, a nawet oczy. Bakterie z gatunku Mycoplasma są również bardzo często diagnozowane w przebiegu wielu innych przewlekłych schorzeń, takich jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona, zespół przewlekłego zmęczenia, reumatoidalne zapalenie stawów oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.


Mykoplazma - jak skutecznie leczyć?

Mycoplasma pneumoniae to bakteria żyjąca wewnątrzkomórkowo. Po wniknięciu do komórki, jest bardzo trudna do namierzenia przez układ odpornościowy, co w efekcie nie daje prawidłowej reakcji obronnej organizmu. Mimo to silny układ immunologiczny zapewnia mniejsze ryzyko zarażenia się bakterią, a w przypadku, kiedy już doszło do infekcji – gwarantuje jej łagodny przebieg. Osoby z niedoborami odporności, nowotworami lub chorobami degeneracyjnymi są w grupie ryzyka zakażenia bakterią i rozwoju ciężkich powikłań. Co więcej, bakterie Mycoplasma mają zdolność do przechodzenia w fazę uśpienia, co sprawia, że objawy ulegają remisji. Pojawiają się ponownie w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy, gdy odporność ulegnie osłabieniu, w stanach dużego napięcia emocjonalnego lub po przebyciu traumy.

Wykazano, że osoby chorujące na schorzenia przewlekłe są obciążone metalami ciężkimi, takimi jak kadm, aluminium czy ołów. Tu z pomocą przychodzi biorezonans komórkowy na aparacie MORA, który umożliwia wykrycie 44 różnych metali ciężkich oraz usunięcie ich z organizmu. Co więcej, wykrywa także obecność wielu bakterii, w tym Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis i Borrelia burgdorferi. Na aparatach MORA możliwa jest nie tylko diagnoza, ale również leczenie wykrytych patogenów i obciążeń organizmu.

Więcej na temat biorezonansu komórkowego przeczytaj tutaj: Biorezonans Komórkowy

Chorzy posiadają także znaczne niedobory odporności. W budowaniu prawidłowej odpowiedzi immunologicznej ogromne znaczenie ma prawidłowa dieta oraz porzucenie nałogów. Należy zaprzestać spożywania tłuszczów trans, cukrów oraz pokarmów alergizujących. Niezbędna jest także suplementacja witamin z grupy B, witaminy E, jak również koenzymu Q10 oraz witaminy C. Warto wówczas rozważyć przyjmowanie ich w postaci kroplówek witaminowych, które gwarantują znacznie lepszą przyswajalność i wchłanialność niż podanie doustne.

Więcej o wlewach kroplowych przeczytaj tutaj: Kroplówki Witaminowe

Wykazano również skuteczność leczenia ozonem w zakażeniach bakteriami Mycoplasma. Posiada on właściwości bakterio-, wiruso-, grzybo- i pasożytniczobójcze. Podany bezpośrednio do krwi działa ogólnoustrojowo i dociera do wszystkich układów i narządów. Ozon jest jednym z najsilniej działających znanych środków odkażających.

Więcej o ozonoterapii przeczytaj tutaj: Ozonoterapia

Ulubione ()