Prywatne konsultacje psychologiczne

Przede wszystkim szybka i celna diagnoza.

Prywatne konsultacje psychologiczne w Katowicach

Psycholog to osoba, która pomaga analizować myśli, emocje i zachowania, a także ułatwia zrozumienie problemów, które towarzyszą Pacjentowi, poprzez ich dogłębną interpretację. Wizyty u psychologa mają na celu poprawienie samopoczucia i jakości życia. Pomogą wprowadzić zmiany w sposobie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz podnieść samoocenę.

Jak wygląda wizyta u psychologa?

Spotkanie z psychologiem to rozmowa, w której to Pacjent decyduje, jak dużo chce o sobie opowiedzieć. Będzie prowadzony dialog, który ma na celu zrozumienie motywów, jakimi kierował się Pacjent szukając profesjonalnego wsparcia. W czasie spotkania psycholog wysłucha i wsłucha się w wypowiedzi rozmówcy, aby odnaleźć źródło dyskomfortu, który odczuwa. Problemy natury psychicznej wymagają głębokiej analizy, dlatego podczas wizyty zostanie ustalony indywidualny plan dalszej pracy.

Kiedy udać się do psychologa?

Rozpoczęcie współpracy z psychologiem jest doskonałym rozwiązaniem, gdy doświadczone sytuacje czy uczucia dają wrażenie, że nie potrafimy sobie z nimi samodzielnie poradzić. Dotychczasowe metody nie przynoszą ulgi, a rozmowy z rodziną i przyjaciółmi niewiele wnoszą w podniesieniu jakości funkcji społecznych. Tak więc jeśli chcesz poprawić swoje funkcjonowanie w życiu codziennym, zapraszamy na rozmowę indywidualną z psychologiem. Podczas spotkania zostaną nazwane Twoje obawy, lęki i zachowania. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia, to wspólnie ze specjalistą zastanowicie się, jak poukładać Twoje priorytety.

Często zadawane pytania

 1. Czym zajmuje się psycholog kliniczny?

  Zadaniem psychologa klinicznego jest diagnostyka zaburzeń natury psychicznej, które rozwijają się jako następstwo chorób somatycznych lub są ich przyczyną. Z tego powodu psychologa klinicznego najczęściej spotyka się na oddziałach szpitalnych, gdzie wsparcie psychologiczne osób chorych jest integralną częścią postępowania leczniczego. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie szpitali, ale wszystkich placówek zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób somatycznych. Z tego względu, w celu zapewnienia kompleksowej opieki w ramach holistycznego podejścia do zdrowia, psycholog kliniczny jest nieodłącznym elementem zespołu terapeutycznego w klinice Vitalea.

  Psycholog kliniczny zajmuje się diagnostyką zaburzeń, takich jak np.: nerwice, depresja, lęki, natręctwa, fobie czy uzależnienia. Wizyty polegają w głównej mierze na rozmowach, w czasie których Pacjent otrzymuje porady na temat tego, jak poprawić swój stan zdrowia oraz jak zapobiec nawrotom zaburzeń w przyszłości. Psycholog zajmuje się również edukacją chorego skupiającą się na sposobach radzenia sobie z problemami oraz zapewnia wsparcie w sytuacjach trudnych, np. w przypadku śmierci bliskiej osoby.

 2. Jaka jest różnica między psychologiem klinicznym a psychiatrą?

  Podstawowa różnica to wykształcenie: psychiatra to lekarz, a więc ma ukończone studia medyczne, po których zdobył specjalizację psychiatryczną. Ma takie same uprawnienia jak inni lekarze, a więc może wystawiać recepty i zwolnienia oraz skierować pacjenta na leczenie szpitalne na oddziale psychiatrycznym.

  Z kolei psycholog kliniczny jest po jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich, po których uzyskał tytuł magistra, nie lekarza. W związku z tym nie ma uprawnień do wystawiania recept ani zwolnień. Jeśli uzna to za koniecznie, w przypadku niektórych zaburzeń psychicznych wymagających leczenia, psycholog może skierować pacjenta do psychiatry. Warto zaznaczyć, że psychiatra w swojej praktyce wykorzystuje leki, czego nie robi psycholog. Jego zadaniem jest więc udzielanie porad i wsparcia psychologicznego, rozmowa z pacjentem oraz edukacja chorego na temat przyczyn jego schorzeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

 3. Czy psycholog kliniczny może wykonać test na depresję?

  Tak. Ma uprawnienia do wykonywania oraz interpretacji wszystkich testów psychologicznych, w tym tych wykorzystywanych w przypadku depresji. Mimo to diagnoza psychologiczna depresji opiera się w głównej mierze na wywiadzie z pacjentem, ocenie jego objawów, emocji, problemów i zachowania. Na tej podstawie psycholog kliniczny jest w stanie rozpoznać zaburzenie bez wykonywania konkretnych testów. Istnieją natomiast kwestionariusze, z których psychologowie korzystają w celu oceny natężenia objawów depresji w czasie. Są to m.in. skala depresji Becka, skala depresji Hamiltona czy szpitalna skala lęku i depresji HADS. Warto wiedzieć, że są to narzędzia głównie pomocnicze, a nie diagnostyczne. Mimo to wyłącznie profesjonalista jest w stanie właściwie zinterpretować wyniki testu oraz dobrać odpowiedni kwestionariusz.

 4. Konsultacja psychologiczna on-line czy w gabinecie?

  Niewątpliwie istnieje wiele plusów „wizyt” terapeutycznych odbywanych przez Internet, jak choćby oszczędność czasu poświęcanego na dojazd do gabinetu. Jest jednak wiele minusów takiego sposobu prowadzenia terapii- zarówno technicznych, jak i związanych z komfortem podczas wizyty. Aby odbyć rozmowę z psychologiem, ważny jest odpowiedni nastrój i zachowanie pewnego rodzaju intymności, o którą często ciężko w warunkach domowych. W przypadku wizyt w gabinecie zagwarantowany jest także odpowiedni klimat sprzyjający rozmowie terapeutycznej, jak również dyskrecja, która jest niezbędna dla zachowania swobody dialogu.

  Kontakt bezpośredni psychologa i pacjenta jest bardziej autentyczny w warunkach gabinetowych, niż ma to miejsce przy wizytach odbywanych przez Internet. Łatwiej jest również o zbudowanie więzi i odpowiedniej relacji, która jest konieczna do prowadzenia nieskrępowanej rozmowy. Istotne jest także oddzielenie od siebie pewnych obszarów życia- dom czy mieszkanie nie powinny służyć innym celom niż te, do których są przeznaczone. Dlatego terapia, której często towarzyszą trudne i stresujące przeżycia, powinna odbywać się w miejscu do tego stworzonym, nie zaburzając tym samym atmosfery panującej w domu.

  Co więcej, dla psychologa niezmiernie istotna jest możliwość obserwowania zachowania pacjenta i jego mowy ciała, co jest bardzo ograniczone w przypadku spotkań on-line. Dzięki temu diagnostyka jest pełniejsza, gdyż daje całościowy obraz zaburzeń i objawów, z jakimi zmaga się chory. Ponadto, w przypadku niektórych schorzeń, wyjście z domu (np. na terapię) może mieć wymiar terapeutyczny.

 5. Czy psycholog kliniczny przyjmuje dzieci?

  Tak. Psycholog kliniczny w NZOZ Vitalea jest m.in. specjalistą psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Zajmuje się więc zarówno osobami dorosłymi, jak i dziećmi w wieku szkolnym (od pierwszej klasy podstawówki). Diagnozuje takie zaburzenia, jak: zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia lękowe, uzależnienia oraz depresję, która coraz częściej stwierdzana jest właśnie u dzieci.

Ulubione ()